Byas s.r.o. Themes

PROHLÍŽECÍ PASOVÝ DOPRAVNÍK PPD 650 – PPD 1000

Prohlížecí pasový dopravník je určen především do provozů, kde je nutné manuální třídění nežádoucích příměsí v dopravovaném materiálu. Tento typ se používá například jako vstupní dopravník v recyklačních linkách na sklo nebo třídírnách komunálního odpadu a podobně. 

Dopravník je tvořen napínací stanicí, kde pomocí závitových tyčí lze dosáhnout správného napnutí dopravního pasu, dále šikmou částí, která zajistí dopravu materiálu na zvolené podlaží, kde probíhá samotné manuální třídění. Rovná část, na níž třídění probíhá je uzpůsobena tak, aby pracovníci kteří třídění provádí měli co nejlepší přístup k materiálu a aby byla zajištěna jejich bezpečnost. Dopravník je zakončen hnací stanicí s výsypem. 

Pohon dopravníku je zajištěn násuvnou kuželočelní převodovkou. Dopravník je dále osazen stěračem pasu který zajišťuje čistotu pasu, oboustrannými bezpečnostními lankovými vypínači, bočním vedení proti protisměrnému pohybu materiálu, vratnými diskovými válečky, hladkými horními válečky a dalším příslušenstvím dle konkrétních požadavků zákazníka. Dopravník lze například osadit kontinuální pasovou váhou, která zajistí rovnoměrný přísun materiálu a tím zajistí optimální podmínky pro dokonalé manuální třídění a navíc zákazník získá přehled o množství materiálu, které putuje dále do provozu. Dále je možno použít závěsný separátor magnetických kovů nebo instalovat výkonné odsávání, které zajistí separaci lehkých částí jako například fólií, papírků nebo jiných drobných nečistot.

Technické parametry:

Délka dopravníku: dle požadavků zákazníka
Výkon dopravníku: 5-150 tun/hod v závislosti na dopravovaném materiálu
Rychlost dopravy: 0,2 – 0,5 m/sec – řízení pomocí frekvenčního měniče
Šířka pasu: 650-1000mm
Sklon pasu: 0-20° v závislosti na dopravovaném materiálu
Byas Trade