Byas s.r.o. Themes

Projekční činnost

Společnost ByaS Trade s.r.o. nabízí, prostřednictvím týmu kvalifikovaných a zkušených pracovníků, komplexní služby v oblasti projekce, resp. projektové a inženýrské činnosti při návrhu staveb i technologie, rozvodů infrastruktury, výstavby a realizace velkých investičních celků. Jednak u průmyslných, občanských a veřejných, tak i ekologických staveb.

Bohaté zkušenosti a profesionální přístup našich odborníků zajistí bezchybné vypracování všech stupňů projektové dokumentace, včetně předprojektové přípravy a inženýrských služeb, které jsou základem pro další kroky vedoucí k úspěšné realizaci Vašich investic.

V oblasti projekce Vám nabízíme a zabezpečíme:

 

 

  •  Autorský dozor projektanta nad dodržením technologické, architektonické a celkové koncepce dle dokumentace vypracované v rámci stavebního povolení
  • Koordinaci jednotlivých částí projektu
  • Zapracování podmínek stavebního povolení do projektu
  • Spolupráci při definování podmínek a při výběru zhotovitele stavby nebo její časti
  • Obstarání podkladů od výrobců resp. zhotovitelů přicházejících v úvahu
  • Dopracování, upřesnění a prohloubení dokumentace ověřené ve stavebním řízení do podrobností, které postačují na výrobní přípravu zhotovitele stavby a na uskutečnění stavby
  • Kontrolu a upřesňování nákladů stavby
  • Zabezpečení dokumentace skutečného vyhotovení stavby ke kolaudačnímu řízení a zabezpečení vypracování projektu skutečného vyhotovení stavby
  • V průběhu realizace stavby jsme schopni zabezpečit také dozor projektanta, čili autorský dozor, ve smluvně dohodnutém rozsahu. 

 

  

 

Byas Trade