Byas s.r.o. Themes

PROJEKČNÍ ČINNOST V OBORU SKLÁŘSKÉ VÝROBY

Společnost ByaS Trade s.r.o. se od svého založení v roce 2005 zabívá projekční činností investičních celků v oboru sklářské výroby obalového skla. Jako projekční firma máme zkušenosti ve vytváření a navrhování jak jednotlivých částí tak komplexního celku. Zabíváme se v této oblasti navržením rozmístění jednotlivých stavebních objektů závodů na základě podkladů o pozemku a požadavků zákazníka. Dále řešíme rozmístění jednotlivých zařízení ve výrobních halách s ohledem na funkčnost technologie jako celku a požadavky každého jednotlivého zařízení zvlášť. Provádíme detailní projekty rozvodů médií po výrobní hale jako například tlakový vzduch, vakuum nebo vodu. Samozdřejmostí je detailní rozpracování jednotlivých spefických okruhů provozu jako vodní hospodářství, vakuovna, kompresorova nebo rozmístění zařízení dílen a skladů. 

Zákazníkovy komplexní celek projektu technologie včetně stavební části.

Již realizované projekty v tuzemsku i zahraničí svědčí o kvalitě a zkušenostech našich pracovníků.
Byas Trade