Byas s.r.o. Themes

SBĚRNÝ DOPRAVNÍK S VYHRABOVACÍM REDLEREM KDD 650 – KDD 1000

Sběrný dopravník typu KDD je určen pro přepravu velmi prašného materiálu v provozech, kde je nežádoucí kontaminace okolí materiálem. Dopravník má více násypných míst a může tím sloužit pro kontinuální dopravu různých druhů materiálu do mísícího zařízení. Dopravník je tvořen dvěma celky, které jsou navzájem propojeny.

V dolní části je umístěn řetězový vyhrabovací redler. Jeho hrabla jsou připevněna k řetězu, který pohání dvojice ozubených kol na obou koncích dopravníku. Pohon ozubených kol zajišťuje násuvná kuželočelní převodovka. Dno redleru je osazeno vysocemolekulárními plasty, které odolávají otěru od tažených hrabel. Vratná větev řetězu je opřena o hladké dopravníkové válečky potažené gumou. Tato vyhrabovací část slouží k občasnému čištění sběrného dopravníku od nastřádaného prachu. Hrabla prach vyhrabují přímo do výsypu z dopravníku a mísí jej s dopravovaným materiálem z horní části.

Horní část dopravníku je tvořena pasovým dopravníkem, který dopravuje materiál. Hlavním nosným prvkem dopravníku je profil U120 na který se upevňují staničky a ostatní příslušenství dopravníku, horní krytování dopravníku a spodní krytování vyhrabovacího redleru. Dopravní pás je slepen na nekonečnou délku a pohon zajišťuje násuvná kuželočelní převodovka pomocí hnaného bubnu. Válečkové staničky jsou tříválečkové. Vratná větev pasu je podpírána vratnými diskovými válečky. Celá konstrukce spolu s redlerem je neprodyšně uzavřena do tuhého skeletu tak, aby prach vzniklý při nasýpání materiálu na dopravník neznečišťoval okolí. Dopravník je po celé délce vybaven bočním vedení, které zabraňuje přílišnému přepadávání materiálu do dolní vyhrabovací části. Místa násypu jsou navíc osazena přírubami, na které je možno našroubovat pružnou manžetu pro možnost násypu z vibračních podavačů.

Pro extrémní materiály lze dopravník vyrobit z nerezového materiálu a všechny jeho součásti uzpůsobit tak, aby odolali zásaditému nebo kyselému prostředí.  

Technické parametry:

Výkon: 10-150 t/hod
Délka: 4 000-40 000mm nebo dle přání zákazníka
Rychlost dopravy: 0,4 – 0,8 m/sec – řízení pomocí frekvenčního měniče
Sklon dopravníku: 0-20° v závislosti na dopravovaném materiálu
Příkon: 0,75+2 až 5+7,5kW
Šířka pasu: 650-1000mm
Byas Trade