Byas s.r.o. Themes

PROJEKČNÍ ČINNOST V OBORU RECYKLACE

Provádíme komplexní projekční řešení investičních celků v oboru recyklace a zpracování odpadů podle přání a požadavků zákazníka. Zabíváme se zpracováním materiálů jako ploché tabulové sklo, svozové obalové sklo, papíry, plasty, kovy nebo jiný odpad. Na základě požadavků zákazníma vyhotovíme komplexní projekt rozmístění jednotlivých zařízení s ohledem na funkčnost každého jednotlivého zařízení zvlášť i s ohledem na funkčnost celé recyklační linky jako celku. Provádíme návrh rozmístění jednotlivých stavebních objektů s ohledem na infrastrukturu celého závodu.

V tomto oboru se naše firma pohybuje již od svého založení a máme bohaté zkušenosti s problematikou recyklace. Protože trendem dnešní doby je ekologické myšlení a jednání, veříme, že naše práce má smysl a do budoucna tak můžeme přispět k lepšímu stavu okolí nás všech.

Společnost ByaS Trade s.r.o. nabízí:

  • Spolupráci při vytváření organizace sběru skleněného odpadu
  • Spolupráci při získávání financování projektu
  • Spolupráci při výběru vhodného pozemku pro recyklační linku
  • Zpracování kompletní projektové dokumentace stavby a technologie
  • Výstavbu kompletní recyklační linky na klíč

Alternativně k výstavbě na klíč:

  • Technický dozor při výstavbě recyklační linky
  • Dodávku technologického zařízení recyklační linky
  • Šéfmontáž (montáž) technologického zařízení
  • Zaškolení obsluhy
  • Uvedení do provozu
Byas Trade