Byas s.r.o. Themes

VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK DV 500 – DV 1000

Zařízení je určeno pro dopravu potrubí nebo výrobků kruhového profilu v délkách od jednoho metru. Zařízení může být součástí například linky pro výrobu předizolovaného potrubí nebo linky pro výrobu spiro potrubí

Rámy dopravníku jsou tvořeny z tenkostěnných profilů U 210, ve kterých jsou na ložiscích připevněny gumové válečky. Dopravník může být osazen dorazy zabraňujícími přepadu potrubí z válečkového dopravníku. Gumové válečky V profilu jsou poháněny elektromotory.
Každý pohon pohání sadu osmi až devíti gumových válečků. Gumové válečky jsou navzájem propojeny řetězem přes řetězové kolo.

Dopravník lze vybavit dorazy, které slouží k zafixování potrubí v určité poloze a dovolují s potrubím pracovat. Jako doraz slouží posuvný mechanismus s ovládací pákou, pomocí které se vysouvá, nebo zasouvá ocelová zarážka. K zajištění zarážky ve správné poloze slouží ruční šroub, který je připevněn k ovládací páce. Jako další variantu lze použít zarážku, která je ovládána automaticky pomocí elektro pohonu.

Na hnané hřídeli je umístěn snímač chodu otáček, který zajišťuje kontrolu chodu dopravníku. Na boku dopravníku je umístěn lankový nouzový vypínač, který slouží k nouzovému vypnutí v případě nehody, nebo havárie.

Dopravník je řízen z ovládacího pultu.
Dopravník je konstruován jako reverzní.

Technická data

Celková délka dopravníku: 6 000 – 12 000 mm nebo dle přání zákazníka
Výška: 500-1000 mm
Šířka válečků: 500-1000mm
Rychlost dopravníku: 0,2-0,6 m/s
Příkon: 2 x 0,75 – 2x1,5 kW
Nosnost dopravníku: 2.500 kg
Frekvence: 50 Hz
Napětí: 380 V
Byas Trade