Byas s.r.o. Themes

ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK – TLAČNÝ DRT-20/500

Tlačný řetězový dopravník je zařízení určené pro natlačení ocelových nebo litinových trubek v délkách 2 – 12m, v rozměrech od DN20 do DN500 do izolačního potrubí. Dopravník též slouží k vertikálnímu osovému vycentrování dvou trubek, které se natlačují do sebe.
Zařízení může být součástí například linky pro výrobu předizolovaného potrubí.

Rámy dopravníku jsou svařeny z profilů UPE 100. Z vnitřní strany profilu UPE 100 jsou přišroubovány kluzné plastové desky po kterých jezdí válečkový řetěz. Řetěz je poháněn motorem s kuželočelní převodovkou, která je připevněna ke hnací stanici. Na dopravním řetězu jsou navařeny držáky pro připevnění podpěr tlačeného potrubí. Podpěry jsou uzpůsobeny tak, aby se do každé dala nasunout zarážka o kterou se natláčené potrubí opře. Dopravní řetěz je napínán přes posuvná ložiska napínacími šrouby, které jsou zajištěny maticemi.

Vertikální zvedání dopravníku zajišťují tři nožové zvedáky, které jsou ovládány pomocí elektromotorů.
Na hnané hřídeli je umístěn snímač chodu otáček, který zajišťuje kontrolu chodu dopravníku. Na boku dopravníku je umístěn lankový nouzový vypínač, který slouží k nouzovému vypnutí v případě nehody nebo havárie.
Dopravník je řízen pomocí ovládací skříňky umístěné v blízkosti hnací části dopravníku. Dopravník je konstruován jako reverzní.

Technická data:

Osová vzdálenost: 6 000 – 15 000 v závislosti na požadavcích na dopravu
Výška: 450-1050 mm
Rychlost dopravníku: 0,2-0,6 m/s – řízení pomocí frekvenčního měniče
Zdvih dopravníku: 0-600 mm
Příkon: 0,75-2 kW
Nosnost dopravníku: 2.500 kg
Frekvence: 50 Hz
Napětí: 380 V
Byas Trade