Byas s.r.o. Themes

MIMOÚROVŇOVÝ DOPRAVNÍK PLNÝCH PALET VDPP 1 – VDPP 2

Mimoúrovňový (vertikální) dopravník plných palet slouží k dopravě palet na určenou výškovou úroveň.

Dopravník je složen z nákladové klece, nosné věže a hnací stanice. Vstup i výstup z věže je chráněn rolovacími vraty,  které zajišťují bezpečnost obsluhy. Palety jsou do dopravníku přiváženy na válečkových dopravnících, které zároveň mohou sloužit jako akumulační. Po otevření vrat prázdné klece paleta automaticky najede do klece a je svezena na podlaží, kde opět vyjede na válečkové dopravníky a je dopravena na místo uskladnění. Dopravník lze vyrobit ve variantě pro jednu nebo dvě palety. Pohon dopravníku je zajištěn elektromotorem, který pomocí ozubených kol a řetězů zajišťuje pohyb klece. Samotná klec je uložena do svislých vodítek, takže nedochází k vybočení ani kmitání klece. Nosná věž je konstruována jako samonosná a nepotřebuje další podpěrné konstrukce. V místě prostupu podlahou je věž rozepřena do samotné podlahy.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Výška dopravníku: 8 000 - 25 000 mm
Rozměr základny: 2300 x 4500 mm
Nosnost klece: 4500 kg
Rychlost dopravy: 0,4 m/sec
Výkon pohonu: 18,5 kW
Počet palet: 2 (1)
Byas Trade