Byas s.r.o. Themes

ZÁBRADLÍ

Firma ByaS Trade s.r.o. má dlouholeté zkušenosti s výrobou a montáží zábradlí pohledových určených na terasy, balkony, schodiště nebo bezbariérové přístupy do obytných budov nebo zábradlí mostových a zábradlí určených do průmyslových a výrobních hal. Veškeré tyto výrobky vždy splňují normy pro dané prostředí a vysoké nároky na bezpečnost a design, se kterými se u zákazníků setkáváme.

Máme bohaté také zkušenosti s výrobou zábradlí nerezových nebo z běžné konstrukční oceli. Výrobu provádíme buď na základě předané výkresové dokumentace od zákazníka, nebo dokumentaci vyhotovíme v úzké spolupráci se zákazníkem.

Byas Trade