Byas s.r.o. Themes

Realizace stavby

Společnost ByaS Trade s.r.o. nabízí tzv. stavby na klíč a jejich realizaci v celém rozsahu činností, včetně přípravné a závěrečné fáze stavby. Realizaci stavby jsou pracovnici společnosti schopni zajistit vlastními silami včetně zpracování kompletní projektové dokumentace a zabezpečení stavebně-legislativní přípravy. Na základě požadavků investora a jeho investičního záměru zajistí naše společnost realizaci stavby v celém rozsahu nebo, na přání a dle výběru investora, smluvně dohodnutý rozsah. Realizace stavby může být zajištěna i dle projektů dodaných investorem.

Nabízíme:

 • minimální technologicky nezbytnou dobu výstavby
 • vysokou kvalitu provedení stavby
 • příznivou cenu díla
 • nadstandardní záruční lhůty

Zabezpečíme Vám:

 • spolupráci při zpracování investičního záměru formou odborných studií, konzultací a poradenství
 • projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení
 • projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky územního nebo stavebního řízení
 • vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • projektovou dokumentaci pro realizaci stavby
 • realizaci stavby včetně koordinace všech dodávek a prací
 • předání hotového díla
 • uvedení díla do zkušebního provozu včetně jeho vyhodnocení
 • vydání kolaudačního rozhodnutí
 • Dodávky staveb nabízíme včetně vybavení interiérů.
Byas Trade