Byas s.r.o. Themes

Předprojektová příprava

Společnost ByaS Trade s.r.o. nabízí svým zákazníkům komplexní a profesionální služby v oblasti projekce.

Z pohledu projekce jedním z prvních kroků, předcházejících samotnému zpracování projektové dokumentace, je jak zajištění vstupních podkladů tak i dojasněni konečného investičního záměru zákazníka. Jedná se o několik základních výkonů, které představují podklad pro další kroky v oblasti projekce, a následnou realizaci plánované investiční výstavby.

V úvodní fázi projekce dochází nejen k samotné analýze a objasnění zakázky, nebo specifikaci a vyjasnění podkladů a průzkumů nutných pro zpracování zakázky. Přípravná fáze zahrnuje také prohlídku staveniště, zahrnutí stavebních a konstrukčních řešení do cílových představ objednatele, zapojení dalších profesí a zapracování jejich profesních požadavků (infrastruktura, architekti a pod.), posouzení staticko - konstrukčních řešení, řešení ekonomických a ekologických vazeb na okolí a mnoho dalších činností, které jsme schopni zajistit na profesionální úrovni prostřednictvím týmu kvalifikovaných a zkušených pracovníků.

 Zabezpečíme Vám:


  • Vyjasnění cíle na základě předprojektové přípravy (odborné studie)
  • Specifikaci potřebných podkladů, průzkumů a prací
  • Zajištění potřebných podkladů a průzkumů
  • Analýzu podkladů a specifikaci technologických, energetických a stavebních profesí
  • Analýzu vybraného staveniště 
  • Shrnutí výsledků a závěry

Byas Trade