Byas s.r.o. Themes

Projektová dokumentace pro stavební povolení

Po zabezpečení vstupných podkladů, přípravě budoucí výstavby a následném zabezpečení dokumentace k územnímu řízení je nutno zajistit vydání stavebního povolení, a s ním související dokumentace a projekty.
Projektová dokumentace pro stavební povolení, resp. jeho získání, je dokumentací velice obsáhlou. Musí obsahovat průvodní zprávu s údaji, souhrnnou technickou zprávu, zastavovací plán, vytyčovací výkresy, rozmístění technologie a infrastruktury, stavební výkresy, statické posouzení stavby, návrh úprav exteriéru a také projekt organizace výstavby.
Společnost ByaS Trade s.r.o. je schopná, díky týmu kvalifikovaných a zkušených pracovníků, zabezpečit komplexní a kvalitní zpracování projektové dokumentace, nevyhnutelné k získání stavebního povolení, včetně jejího projednání s příslušnými orgány.

Zabezpečíme Vám:

  • Ze sumarizování výsledků, požadavků a podmínek z rozhodnutí o umístnění stavby
  • Vypracování dokumentace a projektu technologie, infrastruktury a stavby na základě vstupních podkladů a podkladů k územnímu řízení 
  • Koordinace dokumentace a projektu mezi jednotlivými profesemi
  • Zapracování akceptovatelných připomínek z vyjádření příslušných orgánů a organizací do dokumentace a projektu
Byas Trade