Byas s.r.o. Themes

Inženýrské činnosti a služby

Společnost ByaS Trade s.r.o. nabízí inženýrské služby při výstavbě v celém rozsahu činností, čímž je zabezpečená stavebně-legislativní i realizační příprava staveb. A to jak v průběhu jejich realizace, tak po jejich dokončení a uvedení do provozu.
Kvalifikovaná součinnost našich zkušených pracovníků ve všech fázích přípravy a realizace stavby celý proces urychlí a zkvalitní. Preventivně vyloučí běžné komplikace územního a stavebního řízení a významně přispěje k efektivnímu, ekonomickému a kvalitnímu provedení stavby a jejímu uvedení do provozu či předání do užívání v požadovaných termínech.

Nabízíme a zabezpečíme Vám:

 • spolupráci na vytvoření podnikatelského záměru investora
 • spolupráci při výběru staveniště a zajištění podkladů pro zadání stavby
 • zadání stavby a jeho kompletní projednání se všemi dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky řízení
 • vydání územního rozhodnutí
 • zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a její kompletní projednání
 • vydání stavebního povolení, vytýčení a předání staveniště
 • vytýčení a předání staveniště
 • výběr dodavatelů formou výběrového řízení
 • realizaci stavby s koordinací všech dodávek a prací
 • výkon technického dozoru stavebníka na stavbě včetně asistence u komplexního vyzkoušení, zkušebního provozu a uvedení do trvalého provozu
 • vydání kolaudačního souhlasu
 • Společnost je schopna zajistit celou dodávku stavby "na klíč". Pro zákazníka zajistí inženýrskou a investorskou činnost dle jeho přání a požadavků v celém nebo dohodnutém dílčím rozsahu.
Byas Trade